Nhà đất là tài sản có giá trị cao nên các thủ tục liên quan đến nhà đất đều rất phức tạp. Trong bài viết này, luatsu.com sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục sang tên sổ hồng chung cư mới nhất theo quy định của pháp luật.

1. Sổ hồng chung cư là gì?

Trước 12/10/2009, tại Việt Nam tồn tại loại Giấy chứng nhận có bìa màu hồng để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (thường được gọi là Sổ hồng ) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bìa màu đỏ (được gọi là Sổ đỏ).

Tuy nhiên, để thống nhất thành một loại giấy chứng nhận thì ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT (thay thế bằng Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT) về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chính vì vậy, hiện nay chỉ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng).

Vậy nên, sổ hồng chung cư có tên gọi pháp lý là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận). Tại trang 2 Giấy chứng nhận sẽ ghi thông tin về nhà chung cư.

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì Giấy chứng nhận gồm 01 tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và Trang bổ sung nền trắng.

2. Quy trình, thủ tục sang tên Sổ hồng chung cư

quy trình thủ tục sang tên sổ hồng chung cư

Quy trình, thủ tục sang tên sổ hồng chung cư (Ảnh minh họa)

Theo quy định của pháp luật, thủ tục sang tên sổ hồng chung cư gồm những công việc sau:

(1) Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng 

Căn cứ theo Điều 40, 41 Luật Công chứng 2014, hai bên làm thủ tục sang tên sổ hồng căn hộ chung cư cần chuẩn bị những loại giấy tờ để chuẩn bị công chứng hoặc chứng thực hợp đồng cụ thể:

Bên bán

Bên mua

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng).

- Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (trường hợp căn hộ là tài sản chung vợ chồng thì phải có giấy tờ tùy thân của cả vợ và chồng).

- Sổ hộ khẩu.

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (đăng ký kết hôn nếu đã kết hôn).

- Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (trường hợp người mua đã kết hôn thì phải có giấy tờ tùy thân của cả vợ và chồng).

- Sổ hộ khẩu.

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (đăng ký kết hôn nếu đã đăng ký kết hôn).

- Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu của đơn vị thực hiện công chứng)

- Hợp đồng mua bán (các bên chuẩn bị hoặc theo mẫu của tổ đơn vị thực hiện công chứng)


(2) Kê khai lệ phí trước bạ làm sổ hồng chung cư và thuế thu nhập cá nhân

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng, các bên thực hiện thủ tục sang tên sổ hồng chung cư phải kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân hay người dân thường gọi bước này là thực hiện đóng phí sang tên chung cư chưa có sổ hồng.

Trong đó:

Khoản tài chính

Nghĩa vụ khai nộp

Thời hạn thực hiện

Thuế thu nhập cá nhân

Người bán

Nếu hợp đồng không thỏa thuận người mua nộp thay người bán thì chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng mua bán có hiệu lực phải nộp hồ sơ khai thuế.

Nếu hợp đồng có thỏa thuận nộp thay thì hạn nộp hồ sơ khai thuế cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu căn hộ (thời điểm nộp hồ sơ sang tên).

Lệ phí trước bạ

Người mua

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu căn hộ chung cư (thời điểm nộp hồ sơ sang tên).


* Hồ sơ chuẩn bị gồm các giấy tờ sau:

  • 02 tờ khai lệ phí trước bạ do bên mua ký;
  • 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân do bên bán ký
  • Bản chính hợp đồng mua bán chung cư được công chứng;
  • 01 bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
  • 01 bản sao có chứng thực CMND + Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán;

Lưu ý:

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo nộp thuế thì người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước và nộp lệ phí trước bạ.

- Các bên được thỏa thuận về người nộp, có thể thỏa thuận người mua sẽ nộp tất cả các khoản chi phí hoặc ngược lại.

* Mức thuế và lệ phí đã nộp

(1) Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá bán chung cư x 2%

(2) Lệ phí trước bạ được tính theo công thức:

  • Nếu giá bán chung cư cao hơn giá do UBND tỉnh quy định:

Lệ phí trước bạ = Giá bán chung cư x 0,5 %

  • Nếu giá bán chung cư thấp hơn hoặc bằng giá do UBND tỉnh quy định:

Lệ phí trước bạ = 0,5 % x (diện tích x giá 1m² x tỷ lệ % chất lượng còn lại của chung cư)

(3) Lệ phí cấp sổ: 50.000 - 100.000 đồng;

Ngoài ra, còn có lệ phí địa chính, lệ phí thẩm định.

(3) Nộp hồ sơ sang tên sổ hồng căn hộ chung cư

* Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Hợp đồng mua bán đã được công chứng;

* Thủ tục nộp hồ sơ:

Bước 1. Nộp hồ sơ

- Nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc bộ phận một cửa.

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Bước 4. Trả kết quả

3. Thời gian sang tên Sổ hồng chung cư

Thời gian sang tên Sổ hồng là 10 ngày làm việc tính từ ngày người dân nộp đủ hồ sơ hợp lệ tại bộ phận tiếp nhận.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hay chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Các trường hợp đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian sang tên có thể tối đa là 20 ngày.

Lưu ý: Đối với các ngày nghỉ, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất hay thời gian tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã và một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật sẽ không tính vào thời gian trên.

4. Thủ tục sang tên chung cư chưa có sổ hồng

Nhiều khách hàng đặt câu hỏi về cho chúng tôi là muốn thực hiện thủ tục sang tên chung cư chưa có sổ hồng phải làm sao?

Nhưng Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014 quy định điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch như sau:

1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

….

Như vậy, việc có Giấy chứng nhận (tức sổ hồng) là quy định bắt buộc để bán nhà chung cư. Nếu chưa có sổ hồng thì giao dịch mua bán sẽ không được xác lập. Nếu xác lập thì rủi ro sẽ rất cao và người dân có nguy cơ mất trắng.

Tuy nhiên còn 1 cách để thực hiện thủ tục sang tên chung cư chưa có sổ hồng đó là: bán chung cư theo hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư. Có nghĩa là bên A mua chung cư (nhà ở hình thành trong tương lai) nhưng đang thực hiện thì mất khả năng thanh toán và tìm được bên B muốn mua nên chuyển nhượng hợp đồng lại cho bên B thì đây là bản chất thế chỗ trong hợp đồng.

Phần này được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 123 Luật Nhà ở 2014 như sau:

Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó và có nhu cầu thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư.

Như vậy, chỉ được bán chung cư theo hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư với điều kiện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ hồng và sau đó bên mua sẽ xin làm thủ tục cấp sổ hồng theo quy trình, thủ tục bình thường như trên.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục sang tên Sổ hồng chung cư mà luatsu.com gửi đến quý khách hàng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ hotline 1900 633 437 đội ngũ Luật sư giỏi nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức.


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

 Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!