1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh vận tải

  • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

  • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

  • THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ NHANH CHÓNG

  • ĐÃ HOÀN TẤT +300 HỒ SƠ

Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh vận tải

Thông tin dịch vụ

3-5 ngày làm việc kể từ ngày có đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Chi phí: Tư vấn

Lưu ý: Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

KẾT QUẢ:

Giấy phép kinh doanh vận tải

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận thông tin và xác định nhu cầu của khách hàng

- Tư vấn tổng quan cho khách hàng các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu để thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải

- Soạn thảo các văn bản và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định

- Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

- Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ (nếu có) và liên hệ, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công việc

- Đại diện khách hàng nhận Giấy phép kinh doanh vận tải từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

I. Doanh nghiệp

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)

- Các văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành kinh doanh (bản sao)

-CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ DNTN/chủ sở hữu công ty/người đại diện
theo pháp luật

II. Hộ kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh (bản sao)

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

Lý do chọn luatsu.com

1900633437