1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp

 • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

 • MIỄN PHÍ KHẮC DẤU TRỊ GIÁ 400K

 • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

 • ĐÃ HOÀN TẤT +500 HỒ SƠ

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp
luatsu.com background

LÝ DO VÌ SAO BẠN NÊN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thông tin dịch vụ

3-7 ngày làm việc

Chi phí: Tư vấn

Lưu ý: Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

1

Gói 1

KẾT QUẢ:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh 

- Thông báo về cơ quan quản lý thuế

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận vấn đề và xác định nhu cầu của khách hàng

- Tư vấn trước khi thành lập. Cụ thể về các vấn đề như: Loại hình doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Ngành/Nghề kinh doanh, Thành viên/Cổ đông sáng lập, Vốn điều lệ, Các vấn đề liên quan nội bộ;... 

- Đại diện khách hàng thực hiện các công việc theo ủy quyền. Cụ thể: 

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật (rà soát và yêu cầu khách hàng bổ sung thêm thông tin, giấy tờ liên quan nếu có phát sinh) 
 • Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh 
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp 

- Bàn giao Giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu giữ.  

2

Gói 2

KẾT QUẢ:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Thông báo về cơ quan quản lý thuế 

- Con dấu doanh nghiệp 

- Chữ ký số 

- Tài khoản ngân hàng 

- Tài khoản khai thuế, nộp thuế 

- Bảng hiệu

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận vấn đề và xác định nhu cầu của khách hàng 

- Tư vấn trước khi thành lập. Cụ thể về các vấn đề như: Loại hình doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Ngành/Nghề kinh doanh, Thành viên/Cổ đông sáng lập, Vốn điều lệ, Các vấn đề liên quan nội bộ;...

- Đại diện khách hàng thực hiện các công việc theo ủy quyền. Cụ thể:

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật (rà soát và yêu cầu khách hàng bổ sung thêm thông tin, giấy tờ liên quan nếu có phát sinh) 
 • Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh 
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp 
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu. 

- Bàn giao Giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu giữ

- Tư vấn sau khi thành lập 

- Các công việc khác nếu có yêu cầu: 

 • Hỗ trợ khách hàng đặt khắc dấu 
 • Đặt bảng hiệu (25x35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh   
 • Mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng Vietcombank, ACB, MB Bank, BIDV, Viettinbank,... và thông báo số tài khoản ngân hàng lên Sở Kế hoạch Đầu tư
 • Đặt chữ ký số 
 • Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện  

3

Gói 3

KẾT QUẢ:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Thông báo về cơ quan quản lý thuế 

- Con dấu doanh nghiệp 

- Chữ ký số 

- Tài khoản ngân hàng 

- Tài khoản khai thuế, nộp thuế 

- Bảng hiệu

- Các mẫu hồ sơ nội bộ:  Hồ sơ quản lý nội bộ (gồm Giấy chứng nhận phần vốn góp/ Giấy chứng nhẩn cổ phần; Sổ đăng ký thành viên/ Sổ đăng ký cổ đông; mẫu biên bản họp, quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông)

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận vấn đề và xác định nhu cầu của khách hàng 

- Tư vấn trước khi thành lập. Cụ thể về các vấn đề như: Loại hình doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Ngành/Nghề kinh doanh, Thành viên/Cổ đông sáng lập, Vốn điều lệ, Các vấn đề liên quan nội bộ;...

- Đại diện khách hàng thực hiện các công việc theo ủy quyền. Cụ thể:

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật (rà soát và yêu cầu khách hàng bổ sung thêm thông tin, giấy tờ liên quan nếu có phát sinh) 
 • Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh 
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp 
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu. 

- Bàn giao Giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu giữ

- Tư vấn sau khi thành lập 

- Các công việc khác nếu có yêu cầu: 

 • Hỗ trợ khách hàng đặt khắc dấu 
 • Đặt bảng hiệu (25x35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh   
 • Mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng Vietcombank, ACB, MB Bank, BIDV, Viettinbank,... và thông báo số tài khoản ngân hàng lên Sở Kế hoạch Đầu tư 
 • Đặt chữ ký số 
 • Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện  

-  Soạn thảo Hồ sơ quản lý nội bộ (gồm Giấy chứng nhận phần vốn góp/ Giấy chứng nhẩn cổ phần; Sổ đăng ký thành viên/ Sổ đăng ký cổ đông; mẫu biên bản họp, quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông)  

4

Gói 4

KẾT QUẢ:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Thông báo về cơ quan quản lý thuế 

- Con dấu doanh nghiệp 

- Chữ ký số 

- Tài khoản ngân hàng 

- Tài khoản khai thuế, nộp thuế 

- Bảng hiệu

- Các mẫu hồ sơ nội bộ:  Hồ sơ quản lý nội bộ (gồm Giấy chứng nhận phần vốn góp/ Giấy chứng nhẩn cổ phần; Sổ đăng ký thành viên/ Sổ đăng ký cổ đông; mẫu biên bản họp, quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông)

-  Tư vấn sơ bộ về lao động ban đầu.

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận vấn đề và xác định nhu cầu của khách hàng 

- Tư vấn trước khi thành lập. Cụ thể về các vấn đề như: Loại hình doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Ngành/Nghề kinh doanh, Thành viên/Cổ đông sáng lập, Vốn điều lệ, Các vấn đề liên quan nội bộ;...

- Đại diện khách hàng thực hiện các công việc theo ủy quyền. Cụ thể:

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật (rà soát và yêu cầu khách hàng bổ sung thêm thông tin, giấy tờ liên quan nếu có phát sinh) 
 • Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh 
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp 
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu. 

- Bàn giao Giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu giữ

- Tư vấn sau khi thành lập 

- Các công việc khác nếu có yêu cầu: 

 • Hỗ trợ khách hàng đặt khắc dấu 
 • Đặt bảng hiệu (25x35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh   
 • Mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng Vietcombank, ACB, MB Bank, BIDV, Viettinbank,... và thông báo số tài khoản ngân hàng lên Sở Kế hoạch Đầu tư 
 • Đặt chữ ký số 
 • Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện  

-  Soạn thảo Hồ sơ quản lý nội bộ (gồm Giấy chứng nhận phần vốn góp/ Giấy chứng nhẩn cổ phần; Sổ đăng ký thành viên/ Sổ đăng ký cổ đông; mẫu biên bản họp, quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông)  

-  Tư vấn sơ bộ về lao động ban đầu (xem gói tư vấn lao động)  

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

1. Doanh nghiệp tư nhân 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao) 

2. Công ty TNHH 1 thành viên Công ty do cá nhân làm chủ sở hữu 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao) 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu công ty (bản sao) (Trường hợp chủ sở hữu không phải đại diện theo pháp luật) 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (bản sao) Công ty do tổ chức làm chủ sở hữu 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước) (bản sao) 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền (bản sao) 

Lưu ý: Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

3. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao) 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với thành viên công ty là cá nhân (bản sao) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức (bản sao) 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức (bản sao) 

Lưu ý: Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (bản sao) 

- Tỷ lệ góp vốn của các thành viên 

4. Công ty cổ phần 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao) 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân (bản sao) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (bản sao) 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (bản sao) 

Lưu ý: Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (bản sao) 

- Mệnh giá cổ phần 

- Tỷ lệ đăng ký mua cổ phần của cổ đông sáng lập 

5. Công ty hợp danh 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với thành viên công ty là cá nhân 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên công ty là tổ chức 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với người đại diện theo ủy quyền 

Lưu ý: Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Các thông tin khác khách hàng cần cung cấp: 

1. Tên doanh nghiệp: Tên tiếng Việt + Tên tiếng nước ngoài (nếu có) + Tên viết tắt (nếu có) 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Số điện thoại, emali, số fax (nếu có) 

4. Vốn điều lệ 

5. Chức danh và chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật 

6. Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính 

7. Ngày dự kiến hoạt động 

8. Số lượng lao động dự kiến khi thành lập 

9. Thông tin kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

để lại thông tin icon
1

Để lại thông tin hoặc gọi ngay cho chúng tôi

luatsu.com liên hệ icon
2

CHUYÊN GIA TỪ LUATSU.COM LIÊN HỆ BẠN SỚM NHẤT

xử lý vấn đề icon
3

luatsu.com xúc tiến xử lý ngay vấn đề của bạn

Lý do chọn luatsu.com

sử dụng dịch vụ pháp lý thông thường

DỊCH VỤ PHÁP LÝ THÔNG THƯỜNG

 • Khó khăn trong việc xác định đúng cá nhân/ cơ quan xử lý
 • Bị động, không cập nhật được trạng thái xử lý
sử dụng dịch vụ pháp lý tại luatsu.com

DỊCH VỤ PHÁP LÝ TẠI LUATSU.COM

 • Tư vấn nhanh chóng, miễn phí
 • Thông tin rõ ràng, chính xác
 • Cung cấp nhiều phương án xử lý linh hoạt
 • Theo dõi, cập nhật tiến độ dễ dàng
1900633437