1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ làm thủ tục thừa kế xe

  • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

  • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

  • THỜI GIAN XỬ LÝ NHANH CHÓNG

  • ĐÃ HỖ TRỢ +350 KHÁCH HÀNG

Dịch vụ làm thủ tục thừa kế xe

Thông tin dịch vụ

10-15 ngày làm việc kể từ ngày có đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Chi phí: Tư vấn

Lưu ý: Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

KẾT QUẢ:

Sang tên quyền sở hữu xe của người để lại di sản cho khách hàng

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng

- Tư vấn tổng quan cho khách hàng các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục khai nhận/thoả thuận phân chia di sản thừa kế

- Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục khai nhận/phân chia di sản thừa kế theo quy định

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục khai nhận/phân chia di sản thừa kế

- Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng liên hệ và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết công việc

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Giấy chứng tử/Trích lục khai tử của người để lại di sản (bản sao)

- Giấy tờ đăng ký xe của người để lại di sản (bản sao)

- Di chúc của người để lại di sản (nếu có) (bản gốc)

- CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu của người thừa kế (bản sao)

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của người để lại di sản với người thừa kế: Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh... (bản sao)

Lưu ý: Tuỳ thuộc vào thực trạng của từng hồ sơ mà có thể phát sinh các yêu cầu cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu khác

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

Lý do chọn luatsu.com

1900633437