1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ xin các giấy phép con

  • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

  • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

  • THỦ TỤC NHANH CHÓNG

  • ĐÃ HOÀN TẤT +500 HỒ SƠ

Dịch vụ xin các giấy phép con

Thông tin dịch vụ

Tuỳ thuộc vào loại giấy phép cụ thể

Tuỳ thuộc vào loại giấy phép cụ thể

Lưu ý: Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

KẾT QUẢ:

Giấy phép tuỳ từng lĩnh vực

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận các thông tin, yêu cầu của khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép

- Đại diện nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Theo dõi hồ sơ đăng ký để đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ

- Nếu có vấn đề phát sinh thì trực tiếp giải quyết nhanh chóng

- Bàn giao Giấy phép được cấp cho khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Tiếp nhận các thông tin, yêu cầu của khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép

- Đại diện nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Theo dõi hồ sơ đăng ký để đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ

- Nếu có vấn đề phát sinh thì trực tiếp giải quyết nhanh chóng

- Bàn giao Giấy phép được cấp cho khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

Lý do chọn luatsu.com

1900633437