1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ tư vấn rà soát pháp lý lao động

  • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

  • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

  • ĐÃ HỖ TRỢ CHO +500 DOANH NGHIỆP

Dịch vụ tư vấn rà soát pháp lý lao động

Thông tin dịch vụ

5-15 ngày làm việc

Chi phí: Tư vấn

Lưu ý: Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

KẾT QUẢ:

Hồ sơ pháp lý về lao động hoàn chỉnh, đầy đủ và chính xác theo quy định pháp luật

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận thông tin, hồ sơ và yêu cầu cụ thể của khách hàng

- Tiến hành nghiên cứu, rà soát, đánh giá tính hợp pháp của hồ sơ

- Đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản scan/bản chụp)

- Sổ quản lý lao động/ Danh sách người lao động - nếu chưa có sổ quản lý (file mềm)

- Hợp đồng lao động (file mềm)

- Hợp đồng thử việc (file mềm)

- Bảng mô tả công việc (file mềm)

- Quy chuẩn chức danh (file mềm)

-. Khai trình lao động (file mềm)

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động (file mềm)

- Bảng chấm công (file mềm)

- Hệ thống thang lương, bảng lương (file mềm)

- Quy chế tiền lương - nếu có (file mềm) 

- Nội quy lao động + hồ sơ đăng ký nội quy lao động - nếu có (file mềm + file cứng)

- Hồ sơ tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động  (bản scan/bản chụp)

- Hồ sơ an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nhà máy (file mềm)

- Hồ sơ dân chủ cơ sở tại Công ty (file mềm)

- Định mức lao động (file mềm)

- Hồ sơ thành lập công đoàn + Quyết định thành lập công đoàn cơ sở - nếu có (bản scan/bản chụp)

- Hồ sơ khác liên quan đến lao động (nếu có) - trao đổi chi tiết khi thực hiện

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

Lý do chọn luatsu.com

1900633437