1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ làm thủ tục đăng ký công nhận cha mẹ con

  • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

  • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

  • THỦ TỤC NHANH CHÓNG

  • ĐÃ HỖ TRỢ +500 KHÁCH HÀNG

Dịch vụ làm thủ tục đăng ký công nhận cha mẹ con

Thông tin dịch vụ

Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể

Chi phí: Tư Vấn

Lưu ý: *Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

KẾT QUẢ:

Quyết định công nhận cha, mẹ, con

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tư vấn tổng quan cho khách hàng về thủ tục yêu cầu công nhận cha mẹ con

- Soạn thảo hồ sơ và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ chính xác, đầy đủ theo hồ sơ do khách hàng cung cấp

- Hỗ trợ khách hàng trong việc nộp hồ sơ tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết 

- Liên hệ và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công việc

- Hỗ trợ khách hàng nhận các văn bản, tài liệu, quyết định của Tòa án

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

- CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao)

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (hộ khẩu/tạm trú) để xác định thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao)

- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm: Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con/Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có văn bản cam đoan của các bên nhận cha, mẹ, con về mối quan hệ cha, mẹ, con và có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con (bản gốc)

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

Lý do chọn luatsu.com

1900633437