1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ xin cấp sổ đỏ lần đầu

  • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

  • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

  • THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ NHANH CHÓNG

  • ĐÃ HOÀN TẤT +500 HỒ SƠ

Dịch vụ xin cấp sổ đỏ lần đầu

Thông tin dịch vụ

20 - 45 ngày làm việc

Chi phí: Tư vấn

Lưu ý: Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

KẾT QUẢ:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng

- Soạn thảo các văn bản và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chính xác, đầy đủ

- Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền (Cơ quan quản lý thuế, Văn phòng đăng ký đất đai) để thực hiện công việc

- Theo dõi tiến độ xử lý công việc

- Nhận và bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

A. Hộ gia đình, cá nhân 

I. Cấp GCNQSDĐ lần đầu khi có giấy tờ về QSDĐ 

1. Một trong số các giấy tờ sau (bản sao kèm bản gốc để đối chiểu): 

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993

- Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất

- Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

- Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở;... 

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980; Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp,... 

2. Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như: 

- Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận công trình xây dựng không phải là nhà ở

- Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

- Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu)

3. Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (như biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…); giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

5. Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề nghị cấp.

II. Cấp GCNQSDĐ lần đầu khi không có giấy tờ về QSDĐ 

1. Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính như Biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2. CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu của người đề nghị cấp GCN (bản sao). 

3. Nếu có nhà ở, công trình xây dựng khác trên đất không giấy tờ mà hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu với nhà ở, công trình xây dựng đó thì phải nộp thêm giấy tờ về quyền sở hữu (ghi thông tin nhà ở, công trình xây dựng khác vào Sổ đỏ), cụ thể: 

- Một trong các giấy tờ về quyền sử hữu nhà ở (bản sao)

- Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng (bản sao)

B. Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, 

1. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh: Có một trong những giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh/Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao).

2. Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác: Có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở (bản sao).

3. Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở). 

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).  

Lưu ý: Tuỳ thuộc vào thực trạng của từng hồ sơ mà có thể phát sinh các yêu cầu cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu khác.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

để lại thông tin icon
1

Để lại thông tin hoặc gọi ngay cho chúng tôi

luatsu.com liên hệ icon
2

CHUYÊN GIA TỪ LUATSU.COM LIÊN HỆ BẠN SỚM NHẤT

xử lý vấn đề icon
3

luatsu.com xúc tiến xử lý ngay vấn đề của bạn

Lý do chọn luatsu.com

sử dụng dịch vụ pháp lý thông thường

DỊCH VỤ PHÁP LÝ THÔNG THƯỜNG

  • Khó khăn trong việc xác định đúng cá nhân/ cơ quan xử lý
  • Bị động, không cập nhật được trạng thái xử lý
sử dụng dịch vụ pháp lý tại luatsu.com

DỊCH VỤ PHÁP LÝ TẠI LUATSU.COM

  • Tư vấn nhanh chóng, miễn phí
  • Thông tin rõ ràng, chính xác
  • Cung cấp nhiều phương án xử lý linh hoạt
  • Theo dõi, cập nhật tiến độ dễ dàng
1900633437