1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ soạn thảo bộ hồ sơ mẫu về lao động

  • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

  • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

  • HỒ SƠ CHUẨN PHÁP LÝ

  • ĐÃ HỖ TRỢ SOẠN THẢO CHO +500 DOANH NGHIỆP

Dịch vụ soạn thảo bộ hồ sơ mẫu về lao động

Thông tin dịch vụ

10 - 15 ngày

Chi phí: Tư vấn

Lưu ý: Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

KẾT QUẢ:

Bộ hồ sơ mẫu cơ bản về lao động hoàn chỉnh và và chính xác theo quy định pháp luật

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng

- Tiến hành nghiên cứu, soạn thảo bộ hồ sơ về lao động theo yêu cầu của khách hàng và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản scan/bản chụp) 

- Thông tin về người lao động, nội dung các công việc của doanh nghiệp và yêu cầu của Khách hàng liên quan đến hồ sơ lao động

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

Lý do chọn luatsu.com

1900633437