1900633437
luatsu.com background

Dịch vụ soạn thảo nội quy lao động, đăng ký nội quy lao động

  • GIẢM NGAY 10% PHÍ DỊCH VỤ

  • CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

  • THỦ TỤC NHANH CHÓNG, CHUẨN PHÁP LÝ

  • ĐÃ HỖ TRỢ CHO +500 DOANH NGHIỆP

Dịch vụ soạn thảo nội quy lao động, đăng ký nội quy lao động

Thông tin dịch vụ

7 - 10 ngày làm việc

Chi phí: Tư vấn

Lưu ý: Thời gian và chi phí có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể

KẾT QUẢ:

Bản Nội quy lao động hoàn chỉnh và chính xác để thực hiện thủ tục đăng ký Nội quy lao động tại Cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng

- Tiến hành nghiên cứu, soạn thảo Nội quy lao động theo yêu cầu của khách hàng và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật

luatsu.com background

Hồ sơ cần chuẩn bị

Nội quy lao động của doanh nghiệp (nếu có) (File mềm)

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LUATSU.COM

Lý do chọn luatsu.com

1900633437