Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất hay còn được gọi là sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế để hợp thức hoá tài sản đó trở thành của mình. Vậy thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Luatsu.com giải đáp tại bài viết sau đây.

1. Đối tượng được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất

Luật Đất đai 2013 quy định:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất. 

Trong đó, luật cũng quy định về người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:

Trong trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó.

Như vậy, theo quy định trên, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư được thừa kế quyền sử dụng đất, trường hợp người thừa kế là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người đó được thừa kế quyền sử dụng đất theo luật quy định. Nếu không thuộc đối tượng này thì chỉ được quyền hưởng giá trị của phần thừa kế đó (bán, cho thuê, cho tặng. . .).

2. Điều kiện thực hiện quyền thừa kế nhà đất

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện quyền thừa kế như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a. Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b. Đất không có tranh chấp;

c. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d. Trong thời hạn sử dụng đất.

Thêm vào đó, Điểm c Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định:

Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

Từ căn cứ pháp lý trên có thể hiểu rằng: không phải bắt buộc phải có giấy chứng nhận mới được chia thừa kế nhà đất mà điều kiện phải có giấy chứng nhận chỉ áp dụng đối với trường hợp lập di chúc có công chứng và lập di chúc có chứng thực. Còn lại, khi lập di chúc có người làm chứng hoặc không có người làm chứng và thừa kế theo pháp luật thì chỉ cần chứng minh nhà đất đó hợp pháp thì vẫn có quyền chia thừa kế.

3. Thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế 

thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế

Thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế (Ảnh minh họa)

Để hợp thức hóa quyền sử dụng đất được thừa kế thành của mình, người được thừa kế cần thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế. Cụ thể, thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế cơ bản được quy định như sau:

3.1. Hồ sơ sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế

Người thừa kế phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Bản gốc Giấy chứng nhận.
  • Giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế. (Được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT - sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)

Trường hợp 1: Hưởng thừa kế theo di chúc.

  • Di chúc hợp pháp;
  • Biên bản mở di chúc có người chứng kiến và xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất.

Trường hợp 2Hưởng thừa kế theo pháp luật.

  • Bản án, quyết định của Tòa án;
  • Văn bản thỏa thuận của các đồng thừa kế, có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Phòng/Văn phòng công chứng về việc hưởng thừa kế.

Lưu ý:

- Trường hợp người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Trường hợp có nhiều người cùng hưởng di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng từ chối hưởng thì phải có văn bản từ chối hưởng quyền thừa kế.

3.2. Trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế

Theo quy định hiện hành, thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế cơ bản gồm các bước sau:

Bước 1Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh;

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Lưu ý: Nếu phần thừa kế, chỉ là một phần thửa đất thì phải đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích được hưởng thừa kế trước khi nộp hồ sơ.

Bước 2Tiếp nhận hồ sơ

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ và điền thông tin và sổ tiếp nhận sau đó thông báo trao phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.

Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3Xử lý yêu cầu

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ xử lý yêu cầu theo trình tự dưới đây để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế:

- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 4Trả kết quả

Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thời hạn thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế như sau:

- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian 10 ngày không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Trên đây là toàn bộ thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mới nhất theo quy định pháp luật 2022. Hi vọng bài viết này hữu ích đến mọi người.


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!