Việc cá nhân kêu gọi từ thiện là một nghĩa cử cao đẹp. Tuy nhiên, do những khoảng trống về pháp luật chưa được sửa đổi kịp thời, dẫn tới hoạt động kêu gọi từ thiện mang tính tự phát, phát sinh tiêu cực, ảnh hưởng tới niềm tin của người dân. Vì vậy, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định về vấn đề trên.

Nghị định 93/2021/NĐ-CP đã có những quy định mới về việc cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước cụ thể như sau:

1. Cá nhân được quyền kêu gọi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp từ thiện

Trước đó, tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP chỉ quy định khái quát về đối tượng là các tổ chức, đơn vị có quyền kêu gọi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp từ thiện thì tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định trên đã quy định thêm về đối tượng áp dụng bao gồm “Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.” và có mục riêng quy định cụ thể về việc cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước.

Như vậy, cá nhân được quyền kêu gọi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp từ thiện và phải tuân theo những quy định tại các điều khoản ở Nghị định này. 

2. Quy định về việc cá nhân vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện

quy định về việc cá nhân vận động tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện

Quy định về việc cá nhân vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện (Ảnh minh họa)

Về vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện, tại Điều 17 Nghị định nêu rõ những việc mà cá nhân cần phải tuân theo như sau:

(1) Thông báo trên các phương tiện truyền thông

- Khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông những thông tin sau:

+ Mục đích; 

+ Phạm vi;

+ Phương thức;

+ Hình thức vận động;

+ Tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật);

+ Thời gian cam kết phân phối.

- Sau đó, cá nhân gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

(2) Mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại

- Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu. 

- Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

(3) Phối hợp với UBND nơi tiếp nhận hỗ trợ để phân phối nguồn đóng góp tự nguyện

Theo Điều 18 Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định về việc cá nhân phối hợp với Ủy ban nhân dân nơi tiếp nhận hỗ trợ để phân phối nguồn đóng góp tự nguyện như sau:

Căn cứ vào nguồn đóng góp tự nguyện mà cá nhân có trách nhiệm thông báo với Ủy ban nhân dân nơi tiếp nhận hỗ trợ để phối hợp xác định phạm vi, đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ và thực hiện phân phối, sử dụng theo đúng cam kết được liệt kê ở trên.

Chậm nhất trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, cá nhân sẽ được Ủy ban nhân dân nơi tiếp nhận hỗ trợ chủ trì, phối hợp với Ban Vận động cùng cấp (nếu có) để hướng dẫn về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện phân phối nguồn đóng góp tự nguyện và tạo điều kiện, đảm bảo an toàn cho hoạt động hỗ trợ.

3. Quy định về quản lý tài chính, công khai nguồn đóng góp tự nguyện

Chi phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do cá nhân đứng ra vận động tự chi trả. Trường hợp được các tổ chức, cá nhân đóng góp đồng ý thì cá nhân được chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, nhưng phải tổng hợp và công khai khoản chi phí này.

Các khoản đóng góp tự nguyện do cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cá nhân có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ, bao gồm những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể (nếu có), thực hiện công khai trước từ 01 đến 03 ngày bắt đầu tổ chức thực hiện;

Cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định mới nhất cho việc cá nhân kêu gọi vận động tiền từ thiện. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích cho bạn. 


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!