Việc lập di chúc viết tay ngày nay khá phổ biến. Tuy nhiên nhiều người sợ rằng di chúc viết tay không có giá trị pháp lý. Sự thật có phải vậy?

1. Di chúc viết tay có hiệu lực không?

Để có thể trả lời cho câu hỏi di chúc viết tay có hợp pháp không hay có hiệu lực hay không thì cùng tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành như sau:

Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 nêu quy định về hình thức của di chúc cụ thể: “Di chúc phải được lập thành văn bản. Trường hợp không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc phải bảo đảm tính hợp pháp về nội dung và trình tự.”

Thêm vào đó khoản 1 điều 630 Bộ luật Dân sự quy định Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm các điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái với quy định của luật.

Đồng thời, khoản 4 điều 630 cũng nêu quy định: Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đầy đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật định tại khoản 1 điều 630 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc viết tay vẫn được xem là di chúc hợp pháp và có hiệu lực bình thường.

2. Hướng dẫn làm di chúc viết tay

hướng dẫn làm di chúc viết tay

Hướng dẫn làm di chúc viết tay (Ảnh minh họa)

Cách lập di chúc viết tay hợp pháp như thế nào là điều mà nhiều quan tâm. Căn cứ theo quy định tại điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 cách viết di chúc bằng tay thực hiện như sau:

Di chúc phải gồm các nội dung chủ yếu:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản.

Lưu ý ngoài những nội dung chủ yếu trên thì di chúc có thể có các nội dung khác.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Đối với di chúc bằng văn bản (di chúc viết tay) không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Đối với di chúc bằng văn bản (di chúc viết tay) có người làm chứng: Phải có ít nhất là 02 người làm chứng: Ai cũng có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người mà pháp luật đã định. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

3. Thời hạn của di chúc viết tay

Hiệu lực của di chúc viết tay được xác định từ thời điểm di chúc có hiệu lực đến thời điểm di chúc không còn giá trị để yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc. Do đó:

- Di chúc liên quan đến di sản là bất động sản có hiệu lực trong 30 năm.

- Di chúc liên quan đến di sản là động sản có hiệu lực trong 10 năm.

- Di chúc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài sản của người đã chết là 03 năm.

4. Mẫu di chúc viết tay mới nhất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..,vào lúc… giờ ….phút, tại ……..…………………

Họ và tên tôi là: ……………………………………..……………….…………………

Sinh Ngày:………………………………………………………………………………

CMTND số …………..Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:……………………………

HKTT:………………………………………………….……………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………..…………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………..

………………………………………………..………………………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………..

Sinh Ngày:……………………………………………….……………………….…….

CMTND số:…………………………Nơi cấp:………….……….Ngày cấp:….…..…..

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: …………………………………………………………………….........…

Sinh Ngày:……………………………………………..……………………….……..…

CMTND số:…………………..Nơi cấp:…………….……. Ngày cấp:……………….

HKTT:……………………………………………………….………………….…...……

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..……….

2. Họ và tên: ………………………………………………………………….…………

Sinh Ngày:………………………………………….……………………………..……..

CMTND số:…………….Nơi cấp:………Ngày cấp:…………………………………..

HKTT: …………………………………………………………………………...……….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………..…………………………

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

.........ngày … tháng … năm ……

Người làm chứng 1

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người làm chứng 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)


Trên đây là toàn bộ thông tin về di chúc viết tay cũng như hướng dẫn cụ thể việc lập di chúc viết tay. Hi vọng bài viết sẽ có giá trị đến bạn đọc.


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

 Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!