Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được khá nhiều người lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp bởi khả năng huy động vốn linh hoạt. Vậy điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần hiện nay được quy định như thế nào?

1. Điều kiện thành lập công ty cổ phần

1.1. Tên công ty cổ phần

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

  • Loại hình doanh nghiệp;
  • Tên riêng.

Tên công ty cổ phần không được phạm những điều cấm sau:

- Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

- Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

1.2. Trụ sở công ty

Khi thành lập công ty cổ phần phải có trụ sở giao dịch. Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập công ty cổ phần, ngành nghề sẽ phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân.

Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện để được thành lập như điều kiện về mức vốn đăng ký, chứng chỉ hành nghề để đủ điều kiện hoạt động.

1.4. Vốn điều lệ/vốn pháp định

Vốn điều lệ là số vốn do cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ mình đã đăng ký. Vốn điều lệ công ty có liên quan đến mức thuế môn bài phải đóng.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

1.5. Cổ đông công ty

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty cổ phần phải được thành lập bởi ít nhất 3 cổ đông. Do đó, để mở công ty cổ phần thì phải có tối thiểu 3 cá nhân/ tổ chức cùng nhau sáng lập doanh nghiệp.

Các cổ đông phải thỏa mãn các quy định chung của Luật Doanh nghiệp

2. Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần

2.1. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần (Ảnh minh họa)

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập.

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức).

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

2.2. Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Các bước thành lập công ty cổ phần cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 3 cách thức để nộp hồ sơ:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cách 3: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

(Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ bắt buộc phải nộp qua mạng)

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo hình thức người nộp đã nộp, cụ thể trực tiếp hoặc qua mạng thông tin điện tử.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp nội dung cần sửa đổi, bổ sung để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp từ chối, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 4: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nội dung công báo bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Phí, lệ phí thành lập công ty cổ phần

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần.

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. 

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

4. Dịch vụ thành lập công ty cổ phần của Luatsu.com

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp nhưng còn băn khoăn về việc lựa chọn loại hình đăng ký kinh doanh nào cho phù hợp? Bạn còn e ngại thủ tục thành lập rườm rà, tốn thời gian?

Bạn cần một đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động hợp pháp một cách nhanh chóng? Luatsu.com chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn!

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm và nhiều năm thực hiện các dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệpLuatsu.com cam kết hỗ trợ vấn đề của bạn một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cùng chi phí phù hợp nhất.

4.1. Quy trình thực hiện tại Luatsu.com

Bước 1: Để lại thông tin hoặc gọi ngay cho chúng tôi

Bước 2: Chuyên viên tư vấn từ Luatsu.com liên hệ lại ngay trong vòng 60p

Bước 3: Luatsu.com xúc tiến xử lý vấn đề của bạn

4.2. Phí thành lập công ty cổ phần tại Luatsu.com

Mức phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp từ Luatsu.com sẽ dao động từ 2-5 triệu đồng, tùy thuộc vào khu vực nội thành TPHCM, ngoại thành hay các tỉnh lân cận.

4.3. Thời gian thực hiện 

3 - 7 ngày làm việc


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!