Khiếu nại là một trong các quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp. Vậy doanh nghiệp có quyền được khiếu nại quyết định hành chính của nhà nước hay không? Và thủ tục khiếu nại quyết định hành chính cho doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

1. Doanh nghiệp có quyền khiếu nại quyết định hành chính của nhà nước?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật khiếu nại 2011, người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

Cơ quan tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

Do đó, doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại và sẽ là người khiếu nại nếu thực hiện quyền khiếu nại đó. Và việc khiếu nại của doanh nghiệp sẽ thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện của doanh nghiệp được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

2. Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính 

Căn cứ vào Điều 9 Luật khiếu nại 2011 thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. 

3. Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính cho doanh nghiệp

3.1. Thủ tục khiếu nại hành chính lần đầu

thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lần đầu

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lần đầu (Ảnh minh họa)

Căn cứ theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính lần đầu được tiến hành như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Bước 3: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Bước 4: Xác minh nội dung khiếu nại.

Bước 5: Tổ chức đối thoại.

Bước 6: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

3.2. Thủ tục khiếu nại hành chính lần hai

Căn cứ theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính lần 2 được thực hiện như sau: 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai với thời hạn giải quyết 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Bước 3: Người giải quyết khiếu nại lần hai thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Bước 4: Xác minh nội dung khiếu nại lần hai.

Bước 5: Tổ chức đối thoại lần hai.

Bước 6: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 42 Luật khiếu nại 2011, nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Có thể nói, pháp luật đã có những quy định rất chi tiết, cụ thể về thủ tục khiếu nại hành chính cho doanh nghiệp. Việc khiếu nại được xem là quyền chính đáng của doanh nghiệp khi không đồng ý với Quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền ban hành. Thủ tục khiếu nại là giải pháp được nhiều doanh nghiệp ưu tiên bởi tính nhanh chóng, tiết kiện thời gian, tiền bạc, công sức. Cũng cần lưu ý, quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại phải cá biệt theo quy định pháp luật.


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!