Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vậy muốn đăng ký doanh nghiệp tư nhân cần điều kiện và hồ sơ gì? Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

1. Đăng ký doanh nghiệp tư nhân là gì? Cần bao nhiêu vốn đăng ký doanh nghiệp tư nhân?

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân là việc cá nhân thành lập doanh nghiệp đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các thông tin về doanh nghiệp chuẩn bị thành lập. Thông qua đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét, công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho người thực hiện.

Theo luật doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân không có vốn điều lệ. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. Đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Như vậy, không có quy định cụ thể nào quy định rằng: Cần bao nhiêu vốn đăng ký doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, yếu tố vốn sẽ tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của người muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân và theo quy định pháp luật nếu như kinh doanh những ngành nghề có điều kiện.

2. Điều kiện đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Mỗi cá nhân chỉ được quyền lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay thành viên công ty hợp danh khác.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các rủi ro và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn để mở hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Chủ Doanh nghiệp Tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp 2020. Lưu ý một số quy định như: tên bao gồm hai thành tố (loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Theo quy định hiện hành, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân có tại Phụ lục I-1, Nghị định 122/2020/NĐ-CP).
  • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

  • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

  • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân mới nhất

thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân mới nhất (Ảnh minh họa)

Tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Quyết định số 885/2021/QĐ-BKHĐT quy định chi tiết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong bài viết này, Luatsu.com sẽ hướng dẫn cụ thể 03 cách để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân, cụ thể:

(1) Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bằng cách trực tiếp:

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp tư nhân cụ thể là Phòng Đăng ký kinh doanh - nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và thông báo ngày trả kết quả . Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp đã đăng ký.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ và từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản.

(2) Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

- Theo đó, người đại diện theo pháp luật phải kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đường link đăng ký doanh nghiệp tư nhân: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(3) Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

- Để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp luật phải kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn Sau đó kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

- Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật tiến hành nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

- Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

- Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại đây.

Trên đây là toàn bộ quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, để có thể hoàn thiện quy trình này thì công tác chuẩn bị hồ sơ chuẩn chỉnh là bước vô cùng quan trọng.

Trên đây là toàn bộ quy trình, thủ tục hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tư nhân mới nhất hiện nay. Hi vọng bài viết này hữu ích giúp doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân.


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!