Nội quy lao động được xem là quy định riêng của doanh nghiệp, tuy nhiên để quy định này được hợp thức thì doanh nghiệp phải đăng ký nội quy lao động với cơ quan có thẩm quyền.

1. Doanh nghiệp nào cần phải đăng ký nội quy lao động?

Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành. Gồm những quy tắc xử sự chung và riêng cho từng loại lao động, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và biện pháp xử lý đối với những hành vi này trong doanh nghiệp.

Khoản 1 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ: Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Và doanh nghiệp phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Như vậy có thể kết luận: Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.

2. Quy trình đăng ký nội quy lao động công ty mới nhất

quy trình đăng ký nội quy lao động công ty mới nhất

Quy trình đăng ký nội quy lao động công ty mới nhất (Ảnh minh họa)

2.1. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Như đã trình bày ở trên thì đăng ký nội quy công ty, nội quy lao động là điều bắt buộc với doanh nghiệp sử dụng 10 lao động trở lên. Khi đó, hồ sơ đăng ký nội quy công ty cần chuẩn bị gồm có:

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

- Nội quy lao động;

- Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

2.2. Thủ tục đăng ký nội quy công ty mới nhất

Để thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động, người lao động cần làm trình tự theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ nộp nội quy lao động đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) theo các phương thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến (phương thức nộp hồ sơ mới);

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Cơ quan chuyên môn tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp nội dung của nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Việc đăng ký là điều kiện để nội quy lao động có hiệu lực pháp luật.

Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

3. Nội dung cần có trong nội quy lao động

Theo luật định thì nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Theo đó, điều 118 Bộ luật Lao động 2019 liệt kê các nội dung chủ yếu của nội quy lao động như sau:

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trật tự tại nơi làm việc;

- An toàn, vệ sinh lao động;

- Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

- Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

- Trách nhiệm vật chất;

- Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

4. Không đăng ký nội quy lao động có bị xử phạt?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, cụ thể:

Điều 19. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

...

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b) Không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật;

c) Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;

d) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;

5. Mẫu đăng ký nội quy công ty mới nhất


TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ........................

V/v đăng ký nội quy lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm …


Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội ……..

(ghi địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh)


Công ty …………………… thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố …………. cấp ngày … tháng … năm ...

Địa chỉ:...............................................................................................................

Số điện thoại: …………………………… Fax: ……………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………

Thực hiện Bộ luật Lao động số 100/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dụng của Bộ luật Lao động.

Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội ................................. xem xét và thông báo kết quả đăng ký Nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành Nội quy lao động.

2. Bản Nội quy lao động.

3. Biên bản góp ý của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

4. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).


Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (để theo dõi);

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

 Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!