xin cấp lại giấy khai sinh cho con có được không là câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi lỡ làm mất bản chính giấy khai sinh của con. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp lại giấy khai sinh cho con.

1. Điều kiện để xin cấp lại giấy khai sinh cho con

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân và chỉ được cấp 01 bản chính Giấy khai sinh khi đăng ký khai sinh, trong trường hợp bị mất Giấy khai sinh bản chính và Sổ hộ tịch không còn lưu giữ được vẫn có thể làm lại giấy khai sinh nếu đáp ứng đủ điều kiện. 

Theo đó, điều kiện làm lại giấy khai sinh cho con được quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh cho con

thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh cho con

Thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh cho con (Ảnh minh họa)

2.1. Hồ sơ xin cấp lại giấy khai sinh cho con

Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị để làm lại khai sinh cho con cần chuẩn bị theo hướng dẫn sau:

  • Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
  • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó.

Theo đó giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đăng ký lại khai sinh bao gồm:

  • Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  • Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;
  • Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;
  • Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân;
  • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

2.2. Thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh cho con

Người có nhu cầu muốn làm lại giấy khai sinh cho con vui lòng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn ở trên và nộp về ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh bằng cách ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như trên.

Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

3. Sửa đổi giấy khai sinh cho con có được không?

Theo quy định của Luật Hộ tịch thì việc chỉnh sửa những thông tin hộ tịch của cá nhân trong Sổ hộ tịch và trong bản chính Giấy tờ hộ tịch đã được đăng ký khi có sai sót gọi là cải chính hộ tịch.

Thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của công dân thực hiện.

Điều 27 Luật Hộ tịch quy định

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Như vậy, UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch (sửa đổi giấy khai sinh) cho người chưa đủ 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Tiếp theo đó, Điều 46 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

Thủ tục cải chính hộ tịch hiện nay được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 28 Luật Hộ tịch cụ thề: 

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Do Luật Hộ tịch cũng như các văn bản pháp luật liên quan không quy định về thành phần hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể vì trên thực tế có rất nhiều các trường hợp sai sót mà mỗi trường hợp sai sót lại khác nhau, do vậy, khi có yêu cầu cải chính của công dân cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ xem xét nội dung yêu cầu cải chính sau đó sẽ hướng dẫn công dân nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung yêu cầu phải cải chính.

Như vậy, việc sửa đổi giấy khai sinh cho con có thể thực hiện được và cần phải liên lạc cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục cấp lại giấy khai sinh cho con. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy liên lạc ngay luatsu.com để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

 Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!