Cá nhân, tổ chức khi bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày. Nếu cá nhân, tổ chức đó không nộp phạt vi phạm giao thông thì có bị xử lý theo pháp luật không? Cùng Luatsu.com tìm hiểu qua bài viết sau. 

1. Quy định về thời gian nộp phạt vi phạm giao thông

Theo quy định tại Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về thời gian nộp phạt vi phạm giao thông sẽ có các trường hợp sau:

(1) Thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

(2) Trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần thì thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.

(3) Đối với trường hợp xử phạt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho cá nhân có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

(4) Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.

Lưu ý: Đối với trường hợp (2) chỉ được áp dụng khi đáp ứng điều kiện sau theo khoản 1 Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung  bởi Khoản 40 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020:

- Bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

- Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Đơn đề nghị của tổ chức phải được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.

2. Chậm nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý như thế nào?

2.1. Phạt tiền

Trường hợp không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cứ mỗi ngày nộp phạt chậm thì bạn phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt.

Số tiền phạt (chậm nộp) = Tiền phạt chưa đóng + (Tiền phạt chưa đóng x 0,05% x Số ngày quá hạn).

Trong đó: 

Tiền phạt chưa đóng là số tiền phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà bạn chưa nộp đúng hạn theo quy định.

Số ngày quá hạn được quy định tại Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 105/2014/TT-BTC thì số ngày chậm nộp tiền phạt gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày người vi phạm noo phạt, cụ thể: 

- Trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày giao nhận quyết định xử phạt;

- Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 10 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ;

- Trường hợp không có xác nhận ngày giao nhận quyết định, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ, nhưng không do cố tình không nhận quyết định xử phạt thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 12 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định xử phạt;

- Trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để tính tiền chậm nộp phạt. 

2.2. Các biện pháp cưỡng chế

Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không nộp phạt vi phạm giao thông:

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập, các khoản khấu trừ từ tài khoản cá nhân vi phạm;

- Thu giữ tài sản tương ứng với số tiền phạt đấu giá được;

- Trường hợp cố tình tẩu tán tài sản sau khi cá nhân vi phạm pháp luật, thu tài sản của đối tượng chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu?

nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu

Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu (Ảnh minh họa)

Vậy đến đâu để nộp phạt vi phạm giao thông? Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt;

- Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

- Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt

Như vậy, nếu cá nhân, tổ chức vi phạm luật giao thông nhưng không nộp phạt theo đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chính vì thế, người vi phạm cần tuân thủ và chấp hành pháp luật.


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

 Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!