Tạm hoãn hợp đồng có được hưởng lương không? Khi tạm hoãn HĐLĐ người lao động có phải đóng BHXH. Tất cả sẽ có trong bài víết này.

1. Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì?

Tạm hoãn HĐLĐ là việc tạm dừng thực hiện HĐLĐ trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Điều 30 Bộ luật lao động 2019 quy định các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

  • Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;
  • Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;
  • Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;
  • Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật lao động.
  • Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
  • Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
  • Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;
  • Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

3. Những điều người lao động cần lưu ý trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ

những điều cần lưu ý trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động

Những điều cần lưu ý trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động (Ảnh minh họa)

Trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác (Theo khoản 2 Điều 30 BLLĐ 2019).

Nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác”.

Trường hợp không thể có mặt tại nơi làm việc đúng thời hạn thì phải thỏa thuận với NSDLĐ về thời điểm có mặt.

4. Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng

Dưới đây là mẫu văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng mọi người có thể tham khảo

 

CÔNG TY ………………..

Số: …./TT-………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng … năm 2021


THỎA THUẬN

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


- Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/;2021;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số … /HĐLĐ-………. ngày .../... /..... giữa Công ty …………… và Ông/Bà……………….…;

- Căn cứ chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;

- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

- Căn cứ công văn số 3064/BGTVT-VT về việc Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về việc quyết định giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo chỉ thị 15;

Xét tình hình thực tế do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid- 19 khiến việc sản xuất kinh doanh của Công ty …………………bị ngưng trệ và để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Hai bên tiến hành hoãn thực hiện hợp đồng lao động với các nội dung và điều khoản sau:

NỘI DUNG THỎA THUẬN

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động ký ngày …/…./…. giữa Công ty ……………………………………. và:

Ông/Bà : ………………………, sinh ngày : …………………..

CMND/CCCD : ……………………… Do CA ……….……. Cấp ngày …………..

Thường trú : …………………………………………………………………….

Chức vụ :………………………. Bộ phận: ……………………………….

Thời gian tạm hoãn : từ ngày …/…./…. đến hết ngày …/…./….

- Thời gian này có thể ngắn hơn nếu dịch bệnh kết thúc trước ngày …/…./…. , trường hợp dịch bệnh kết thúc trước ngày ngày …/…./…. Công ty sẽ chủ động thông báo cho Ông/bà……….đi làm trờ lại qua email/zalo.

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Ông (Bà)………………………….không được hưởng lương, thưởng, BHXH và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Trong thời gian tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động, nếu người lao động nhiễm dịch bệnh hoặc thuộc đối tượng F1, F2 …. thì tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc cách ly, xét nghiệm và điều trị.

Ông (Bà)…………………………. có trách nhiệm hoàn trả thẻ làm việc cho Phòng Nhân sự - Hành chính.

Công ty……..có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với Ông/Bà,………..đến hết ngày …/…./….

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc trường hợp dịch bệnh kết thúc trước ngày kết thúc của bản thỏa thuận này, Ông (Bà)……………………………. phải có mặt tại điểm kinh doanh theo thông báo. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo đi làm trở lại, nếu Ông (Bà)……………………………vắng mặt mà không có lý đo chính đáng thì công ty sẽ xử lý theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động 2019.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nếu tình hình dịch bệnh chưa kết thúc thì hai bên sẽ tiếp tục thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động./.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


- Nếu không nhận lại NLĐ trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (trừ trường hợp NSDLĐ và NLĐ có thỏa thuận khác) NSDLĐ sẽ bị phạt hành chính với mức tiền từ 03 - 07 triệu đồng (Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 28/2020/NĐ-CP). Ngoài ra, người sử dụng lao động còn buộc phải trả lương cho người lao động trong những ngày không nhận người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động.

5. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động có đóng BHXH không?

Theo pháp luật quy định thì nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Như vậy, nếu NLĐ tạm hoãn HĐLĐ thời gian dưới 14 ngày thì vẫn đóng BHXH.

6. Trợ cấp tạm hoãn hợp đồng

Chính sách trợ cấp tạm hoãn hợp đồng lao động sẽ dành cho những người đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Nhất là trong đại djch Covid vừa rồi. Khi các công ty phải tạm dừng hoạt động và NLĐ phải tạm hoãn hợp đồng lao động thì chính phủ đã có các khoản trợ cấp tương ứng dành cho việc tạm hoãn HĐLĐ.


Luatsu.com - Nền tảng kết nối dịch vụ pháp lý toàn quốc dễ dàng, tin cậy!

Luatsu.com được biết đến với tư cách là đơn vị hàng đầu trong kết nối chủ động với các Luật sư uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn, tiện lợi, nhanh chóng;… và hơn thế nữa.

Luatsu.com cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, và thành tựu trong việc tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc - thừa kế, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ,... đã và đang nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Hãy gọi ngay cho Luatsu.com qua HOTLINE: 1900 633437 hoặc để lại thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!